Esterházy-kastély - Pápa - KASTELYOK.COM

Esterházy-kastély

A Fő tér hátsó részén, a plébániatemplom tengelyében, szabadon álló, U alaprajzú, egyemeletes, rizalitokkal tagolt barokk kastélyépület. Hozzá tartozik két őrház, s az istálló-kocsiszín épülete. Főhomlokzata a kastélyparkra néz, mely közép-, és sarokrizalitos kialakítású, a középrizalit felett hajlított vonalú, Esterházy-címeres oromzattal. Tengelytagolása: 2+4+3+4+2. Falán vízszintes vakolatsávozás, a földszint felett övpárkánnyal, háromrészes főpárkánnyal. A rizalitok ablakait íves szemöldök emeli ki, s toronyszerű kis sisakkal fedettek.Oldalhomlokzatai 2+7+K+5+2 ablaktengelyesek, a rizalitokon vízszintes vakolatsávozás, alul füles szalagkeretes, mellvédes, az emeleten füles, szalagkeretes, tört íves szemöldökű, kagylódíszes ablakok, feljebb kis négyzetablakok, majd attika övezi a nagy, ovális padlásablakokkal áttört manzárdtetőt. A rizalitok sarkain gyémántkváderezés. A középső részek egyszerűbb kialakításúak, övpárkány osztja, háromrészes főpárkány zárja, ablakai alul füles szalagkeretesek, emeleten könyöklővel, szemöldökkel. A kapuk oszlopkeretezésűek, vázadísszel.A U alaprajz szárnyvégein lévő rizalitok három tengellyel néznek a tér felé, újabb kettővel a díszudvarra, a faltagolás nem változik. A court d`honneur a rizalit után 10 tengellyel áll az oldalszárnyakon, 3+K+3 tengellyel a középszárnyon. A díszudvar földszintjén vízszintes vakolatsávozás, övpárkány osztja, háromrészes főpárkány zárja, ablakai alul füles szalagkeretesek, emeleten könyöklővel, szemöldökkel. Az oldalszárnyak ötödik tengelyében kapu, konzoldísszel, vázákkal. A középszárny középső tengelyében hasonló kialakítású kapu, a mellette lévő második tengelyekben falfülkében kialakított, volutás, kagylós, maszkos falikút.. A kapu felett erkély. A kapuk feletti ablak szemöldöke mindig díszesebb, általában törtvonalú szemöldökkel alakított. A rizalitok közötti épületszárnyakon nyeregtető, cserépfedés. A díszudvaron állnak az egykor kapuőrző, címertartó oroszlán-kőszobrok. A kastélytól keletre, arra merőleges tengellyel helyezkedik el a szintén Grossmann József(?) tervezte istálló(jobb oldalon) és kocsiszín(bal oldalon) épülete. A sarokrizalitos építmény középső részén vízszintes vakolatsávozás, falfülkékben ovális alakú nyílások (részben átalakítva), középen pillérek keretezte, váll- és záróköves, félkörzáródású, kőkeretes kapu. A sarokrizalitokat falsávok tagolják, közöttük egyenes záródású, szalagkeretes ablakok. Az épületet 1980-81-ben Varga István tervei szerint szállóvá alakították, ám középső része ma is őrzi eredeti formáját: négy dór pilléren nyugvó hevederes csehsüvegboltozatos tér. A rizalitokon manzárd-, középen nyeregtető, cserépfedés.Az istálló-kocsiszín előtt jobb és bal oldalon őrségházak állnak. Három-, illetve kéttengelyes homlokzatukat falsávok tagolják, háromrészes főpárkány zárja. Az egyenes záródású, szalagkeretes, könyöklős ablakok alatt faltükör, felettük táblázat. Manzárdtető, cserépfedés, ovális padlástéri ablakok. Lakóházakká alakítva. Mindkét szint udvari folyosóval kialakított, a földszinten hevederes csehsüvegboltozat, az emeleten dongaboltozat fedi a folyosót. A földszinti helyiségek boltozottak. A bejárattól kissé jobbra helyezkedik el a díszlépcsőház, mely háromkarú, stukkódíszes hevederes csehsüvegboltozattal fedett, kőbábos korlát övezi. Az emeleti helyiségek tükör- és teknőboltozatosak, stukkódíszesek voltak, a jelenlegi teljes födémcserét majd stukkórekonstrukció követi. Az észak-keleti, ma teljesen könyvtárrá alakított szárny végében nyolcszögletű kápolna, kompozit pilasztertagolással, háromrészes, fogazott főpárkánnyal, mely a valamikor itt függő feszület (ma a plébániatemplomban) helye felett félkörívesen kiemelkedik. A nyílások felett törtvonalú szemöldök. A kápolna kifestése a kutatás mai állása szerint Joseph Ignaz Mildorfer műve 1754-ből. A csegelyeken a Passió eszközeit tartó angyalok, a kupolán Jézus Krisztus mennybemenetele. Forrás: muemlekem.hu


Saját tapasztalataink

2015 március elején jártunk itt.
A kastély 2015.04.17-én nyílik meg teljes felújítása után a nagyközönség előtt. Hálás köszönetünk a kastélyt üzemeltető cég vezetőjének, Boros Katalinnak a megnyitó előtti fotózás lehetőségéért!
A kastély felújítása nagyon szépen sikerült, a hátralévő időben az utolsó simítások és a termek berendezése folyik. A megnyitón rengeteg program, meglepetés várja a kedves látogatókat majd. Ez lett az egyik legszebb barokk kastély, mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy nézze látogasson el ide, ha teheti! Több információ a kastély saját honlapján található.Megtekintések száma: 6096