Nádasdy-kastély - Dáka - KASTELYOK.COM

Nádasdy-kastély

Nádasdy kastély, mely országos műemléki védelem alatt áll. Az épületről az első írásos emlékek 1800-ból valók, később ezt az épületrészt bővíttette, korszerűsíttette ifjú Nádasdy Tamás s a kastély 1820-ban nyerte el ma is látható formáját. A Nádasdyak után a Festeticsek birtokához tartozott, majd 1858-ban vásárolta meg a svájci emigrációból hazatért özv. Batthyány Lajosné.
Az özvegy halála után fia Elemér örökölte a dákai kastélyt és birtokot, majd tőle vásárolta meg nővére, gróf Batthyány Ilona 1916-ban.
Gróf Batthyány Ilona két rosszul sikerült házasság, gyermekének elvesztése és a sok megpróbáltatás miatt a szegények felé fordult, támogatta cselédeit, alkalmazottait, jótékony egyesületekben vett részt. Cinkotán kórházat létesített, új épületet építtetett az egyesület által fenntartott árvaháznak. Dákán is nagyon népszerű volt, sokat sétált a faluban, részt vett a rendezvényeken, mulatságokon. Az első világháborúban részt vett dákai katonáknak öt-öt hold földet adományozott, majd kisebb földosztást hajtott végre a falubeli lakosság között.
Végrendeletében a kastélyt árva leánygyermekek otthonának létesítésére hagyta. Tervei szerint 120-150 teljesen vagyontalan 3-14 éves leánygyermek kapott volna otthont a kastélyban: „ A gyermekotthon elnevezés felejthetetlen jó édesanyám emlékére Batthyány Ilona grófnő – Antónia Gyermekotthona” legyen. A grófnő álma azonban nem valósult meg. A végrendeletet rokonai megtámadták, a per évtizedekig folyt. A kastélyt végül Veszprém vármegye vette meg és 1942. november 17-én írták át a megye nevére.
1949-ben szociális otthon létesült a kastélyban és az országban harmadikként nyitotta meg kapuit 110 fővel, mint vegyes profilú szociális otthon. 1980-ban emelkedett az ellátást igénylők száma, így a férőhelybővítés miatt az otthon új épülettel bővült, az úgynevezett Kiskastély épületével. 1989-ben további bővítésekre volt szükség, így került sor az ún. Lapos épület, továbbá egy irodaépületet megépítésére. Ezekben az években értelmi fogyatékos felnőttek és pszichiátriai betegek ellátását biztosította az intézet.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint fenntartó véleményével teljes egyetértésben 2002-től intézményünk profiltisztítást hajtott végre, s ezután csak értelmi fogyatékos felnőtt személyek jelentkezését jegyezzük elő a várakozó listán.
2011. július 1-től a fenntartó integrációt hajtott végre a megyében, ennek értelmében a megyében élő fogyatékos személyeket, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményeit összevonta és az integrált intézmény központjává a dákai otthont jelölte ki.
2013. január 1-től az Integrált Intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest.
Forrás: Dáka OtthonSaját tapasztalataink

Itt még sajnos nem jártunk.


Megtekintések száma: 4423