Nádasdy-Várkastély - Egervár - KASTELYOK.COM

Nádasdy-Várkastély

Egervár Közép-Európa egyik legjelentősebb reneszánsz műemléke. A legkorábbi egervári vár fából épült a tatárjárás után. A nyugati határvédelem fontos tagjaként a Kőszeg, Vasvár, Körmend, Lenti védővonal eleme volt. 1288-ból okleveles említése ismert az erősségnek, ami a XIV. században pusztulhatott el. Ennek helyén emelték az újabb várat a XV. században. Egervári László 1476-ban Mátyás királytól kapott engedélyt várépítésre. A vár az 1490-es várleltárban már szerepel, s castellum-ként (kisebb várként) említi egy szerződés 1513-ban is.Ez a vár 1539-1569 között kapta mai reneszánsz formáját. Egervár Nádasdy Tamás - későbbi országbíró, majd nádor - birtokába került, aki alig volt Egerváron; helyette apja, Nádasdy Ferenc tartózkodott itt és ő építtette újjá. A várat a XVI. század hatvanas éveiben a módosított hadászati elveknek megfelelően átépítették. Az előretörő törökök ugyanis rendszeresen küldtek (többnyire szerbekből álló) rabló csapatokat a várak mögé, a még el nem pusztított jobbágygazdaságok kifosztására és felégetésére. A rabló portyákat csak azok a várak tudták megfékezni, ahol külső huszárvárat építettek, amelyben a portyázók elfogására alkalmas lovasság állomásozott. Nádasdy Kristóf építkezései következtében lett Egervár négy sarokbástyás, négy oldalról zárt, olasz rendszerű vár. Később, 1664-ben a Bécs ellen vonuló török sereg elfoglalta, és felgyújtotta. A Wesselényi-összeesküvésben részt vevő Nádasdy Ferenctől a kincstár elkobozta, magát Nádasdy Ferencet pedig 1671-ben kivégezték. 1706. november 6-7-én Győrvár és Egervár között a kurucok tönkreverték Heister Hannibál császári altábornagy seregét. Az elesett labancok száma megközelítette a háromezret, magát Heistert is elfogták. A császári seregből megmenekült nyolcszáz ember az egervári várba húzódott. Másnap a császáriak átadták a várat a kurucoknak, ennek fejében fegyveresen elvonulhattak, sőt kuruc kíséretet kaptak a császári uralom alatt álló terület határáig. A Rákóczi-szabadságharc után várak sorát robbantották fel, és pusztulás várt az egervári várra is. Végül csak az északi falait repítették a levegőbe; így a továbbiakban, mint egy U alakú várkastély fönnmaradhatott. A gróf Széchenyi György tulajdonába került várkastély 1712-ben felűjításra szorult. A gróf fia, Széchenyi Zsigmond elkezdte a vár újjáépítését, és kastéllyá alakíttatta az épületet. Az északi szárny maradványait lebontatta, a déli és nyugati szárny elé árkádos folyosót építtetett, a keleti szárnyban pedig kápolnát alakíttatott ki.
Valószínűsíthető, hogy ekkor húzták fel az épületre a második emeletet, melyhez felhasználták a közeli romos ferences kolostor épületanyagát is. A tető az 1754. évi tűzvész után készülhetett, s talán ekkor kerültek az S P Q R betűk a tornyok tetejére. Jelentésük: 'Széchenyicnsium Potestati Quis Resisteret' azaz 'A Széchenyiek hatalmának ki állhatna ellent.' A XVIII. század végétől nem lakott senki a gondozás nélküli a kastélyban. 1873-ban vásárolta meg a várkastélyt a Solymossy család. A XIX. században lecsapolták a mocsarat. Ez a facölöpök kiszáradását és a vár falainak megsüllyedését, megrepedezését eredményezte. A XX. század ötvenes éveiben elkezdték széthordani az épület anyagát, de a műemlékvédelem 1960-65 között helyreállította és megmentette. Jelenleg ifjúsági szálló és múzeum működik benne, az udvarán nyaranta szabadtéri előadásokat tartanak.A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elutasította az egervári önkormányzat pályázatát a kastély teljes felújítására, szolgáltatásainak és kulturális programjainak jelentős bővítésére. A 800 éves épület állapota romlik, a rendszeres állagmegóvási munkák ezt a folyamatot csak lassítani tudják, megállítani nem képesek. Forrás: Nádasdy-várkastélyszállóSaját tapasztalataink

2015 májusában jártunk itt. A Várkastélyt nemrégiben újították fel, gyönyörű az állapota. Az épületben mindenféle állandó- és időszakos kiállítás látogatható, az udvaron alkalmanként különböző rendezvények kapnak helyet. Jelenleg kialakítás alatt van talán 10 különböző, korabeli stílusú szoba szállás céljából. A bejutásról, a különböző programokról a Várkastély saját honlapján lehet tájékozódni.


Megtekintések száma: 4294