Bezerédj-kastély - Vasszilvágy - KASTELYOK.COM

Bezerédj-kastély

1217-ben egy határjáráskor Szciluag formában említették az akkor még egységes falut, amely a 16. század első felében már kettévált. Nagy- vagy Felsõszilvágyon nagyobb birtoktestek alakultak ki, amelyek a Szelestey- a Zarka-, a Tallián-, Szegedy-, és a Bezerédj-családok tulajdonába kerültek. 1549-ben két nemesi kúriát jegyeztek fel a Szelesteyek és a Zarkák tulajdonaként. Alsószilvágyon, amelyet a Kis és a Nemes jelzővel is többször illettek, köznemesi birtokosok laktak. A 19. sz végén Riedinger Károly volt a legnagyobb birtokos. A kastély 1893 környékén épülhetett. 1918-ban Bezerédj Imre vásárolta meg a felsőszilvágyival együtt ezt a gazdaságot. A Gaál-kastélyt hajdan Bezerédj Imre is birtokolta.
1945 után kultúrházat és községi könyvtárat helyeztek el a kisajátított és államosított kastélyban, késõbb TSZ irodának használták. Korábbi felújítási munkálatok még ma is láthatók. Jelenleg üresen, kihasználatlanul áll, az állagmegóvási munkálatokat a mostani új tulajdonos kezdte meg.
A régi park maradványa is csupán néhány japánakácból áll. Forrás: KastélyinfoSaját tapasztalataink

2015 október végén jártunk itt. A kastély elég romos állapotban van, de az új tulajdonos már elkezdte rendbe hozni. Kész van a belső födém, teljesen új az épület teteje, a lehetőségekhez képest folyamatos a felújítás. Remélhetőleg ez a kastély is egyszer régi pompájában fog tetszelegni.
A kastély magántulajdonban van, nem látogatható.Megtekintések száma: 6976