Knefély-kastély - Tolna - KASTELYOK.COM

Knefély-kastély

Tolnay-Knefély Ödön 1886-ban született Cservenkán, a mai Szerbia területén, a Vajdaságban. Tolnán hunyt el 1966-ban, és itt is nyugszik a tolnai temetőben. Tolnát katonaévei alatt ismerte meg, az I. világháborút huszártisztként szolgálta végig, majd orosz hadifogságot követően, onnan megszökve vásárolta földjeit és építette a kastélyt Tolna-szigetben az 1900-as évek elején. Gazdász diplomáját a Keszthelyi Georgikonban szerezte. 637 hold földön gazdálkodott, gabonát termesztett, faiskolát vezetett, baromfi tenyésztéssel és kertészettel is foglalkozott. A tőle származó terményeket hajó vitte a pesti vásárcsarnokba a bogyiszlói kikötőből. Főszerkesztője és kiadója a Tolna megyei hírlapnak. Tolna vármegye központi járásának mezőgazdasági bizottságának elnöke, kisgazda országgyűlési képviselő. Magas körökben mozgott, Afrikába járt vadászni. Tolna-szigeti kastélyában Horthy Miklós is többször megfordult. Népszerű ember volt. és nem csak az úri körökben, hanem a köznép és cselédei körében is. Parlamenti felszólalásai és a még rá emlékezők nyilatkozatai is azt támasztják alá hogy mindig szem előtt tartotta a "kisemberek" érdekeit. Sok mindent köszönhetünk neki, például a bogyiszlói bekötőutat, a hidat, a zsilipet, de közreműködött a Sió csatornán az árvízkapu létesítésénél is. Nagy hála övezte mikor két kompon lehetett csak bejönni Bogyiszlóról Tolnára és megcsináltatta az utat, ezzel nagyban megkönnyítve a közlekedést a két település között. Aztán jött a II. világégés és az azt követő politikai és társadalmi változások. Kisemmizték, és koholt vádak alapján börtönbe vetették. Oda a vagyon, a tekintély, a virágzó gazdaság, a földek, a kastély. 1 hold földet tarthatott meg, amin felépített egy kis házat egykori birtoka szélén és ott folytatott rózsa, és gyümölcs termesztést, nemesítést. Sokan még emlékeznek rá ahogy hintó helyett már szamaras kordén kocsizott be a városba. A kúriát is átalakították, és családokat költöztettek a birtokra. Innentől mondani sem kell, hanyatlásnak indult, később többször gazdát cserélt, de olyan aki igaz gazdája lett volna többé nem akadt.
Forrás: Nabu Tekergő honlapjaSaját tapasztalataink

Itt még sajnos nem jártunk.


Megtekintések száma: 5719