Dőry-kastély - Paradicsompuszta - KASTELYOK.COM

Dőry-kastély

A Zomba és Tevel körül elterülő jelentős uradalmat Monaszterly István, a rác csapatok generálisa kapta a XVII. század legvégén hadi érdemeiért. Mivel a fegyverváltságot nem tudta megfizetni, ezért ügyeinek intézésére megbízta Dőry Lászlót, aki Bécsben a Magyar Királyi Kancellári Hivatalnál és a Haditanácsnál volt ágens. Mivel a fegyverváltságot Dőry kifizette Monaszterly helyett, ezért a birtok felét ő kapta meg, majd Moneszterly özvegyétől az egész birtoktestet megvette. A Dőryek a megye életében meghatározó szerepet játszottak, mindvégig a konzervatív oldalon. Kiemelkedő tagjai közül elsőként Dőry Ádámot kell megemlíteni (†1799), aki a zombai templom kegyura, valamint országgyűlési követ, ispán és királyi tanácsos volt. Dőry József a XIX. század elején a vármegye főbírája volt, Dőry Gábor pedig a Bach-korszak kormánybiztosa. Az uradalomnak a két legjelentősebb települése Tevel és Zomba volt. Tevelre Dőry már 1712-ben letelepítette a németek első csoportját. Tevelen egy jelentősebb kastély is állt, de ez a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett és lebontották. A Dőry család legtöbb emléke ma Zomba környékén található. Az emlékek közül kiemelkedik a paradicsompusztai uradalom, amit Dőry Ádám alapított Zomba határában. A kastélyt Dőry Lajos idején, a XIX. század második felében átépítették. Jelenleg a Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma. Forrás: Dőry uradalom


Saját tapasztalataink

Itt még sajnos nem jártunk.


Megtekintések száma: 6935