Sina-kastély - Érd - KASTELYOK.COM

Sina-kastély

Érd-Ófaluban található néhány timpanonos oszlopdarab, amelyek egy közel félezredes multú kastély emlékét örzik. A Szapáry kastélyrom a környék kalandos és gazdag történelmének egyik mementója. Az egykori kastély építéséről nem tudunk pontosat, az biztos, hogy a 16. század elején már említik a korabeli források. Az épület elődje, egy kőkúria ebben az időben a Sárkány családbirtokában volt később, a török hódoltság idején a bégek szerája volt.A névadó tulajdonos Szapáry Péter a 1722-ig volt a kastély ura utána a Illésházy család tagjai vették birtokba az épületet akiktől Batthyány Fülöp uralkodói tanácsadó vette át a kúria vezetését 1828-ban. Róla nevezték el Érd városának Fülöpváros részét. A következő tulajdonos szintén meghatározó volt a kastély életében. A rendkívül vagyonos spanyol származású bankár Sina György az ő adományainak volt köszönhető például a Lánchíd megépítése és a kastélyt neobarokk stílusban átépítő fia, Sina Simon a térség igen jelentős polgárai voltak. Épp ezért az épületet Sina-kastély néven is emlegetik. Sina Simon halála után az uradaloma a Wimpffen családhoz került, Wimpffen Viktor gróf a báró lányával kötött házassága következtében. Őket követő tulajdonos a  Károlyi család volt. Ezt követően egyházi kézbe, előbb a Jézus Társaság, majd a Vizitációs női szerzetesrend végül pedig a Katolikus Legényegyletek Országos Testülete tulajdonába került. Az apáca élet példaképe, Bogner Mária Margit nővér katolikus templom kertjébe áthelyezett síremléke a mai napig zarándokhely. A Szapáry vagy Sina-kastély létét, mint megannyi pompás épületét a II. világháború pecsételte meg. Az először hadikorházként használt kúriát a később szinte telejesen elbontották és építési anyagként hasznosították. Az épület iránt érdeklődők szerencséjére azonban ismert a kastély egykori alaprajza, illetőleg korabeli ábrázolásokról a homlokzata és belső terei. Az egykor négyszögletes épület helységei folyosókról nyíltak, tágas termeit cserépkályhával fűtötték. A vendégek szorkozását a társasági élet pezsgését a keleti szárny szalonja biztosította, északi részén volt az ebédlő és az itt lakók lelki életét szolgáló házi kápolna. Észagnyugati részét egy hatalmas konyha foglalta el nyugati szárnyában pedig az emeleti hálórészekbe vezető csigalépcső indult. A Szapáry-kastélyhoz tartozott még a részben ma is létező, hegybevájt pincerendszer. Az egykori kúria romjai és a pincerendszer csarnoka mellett még egy látványosság kelti fel a figyelmet. Itt, a kastély romjai előtt található egy Magyarországon ritkán látható alkotás, a földművesek védőszentjének Szent Walburgának aszobra. Forrás: Sina-kastély


Saját tapasztalataink

2013 tavaszán jártunk itt. A képeken látható néhány kődarabon kívül semmit nem lehet látni, de általában azt is nehéz megtalálni, akkora a gaz.


Megtekintések száma: 4261