Sándor-Metternich-kastély - Biatorbágy - KASTELYOK.COM

Sándor-Metternich-kastély

Ált. iskola, volt Sándor-Metternich-kastély, klasszicista, 1823. Feltehetőleg Hild József korai műve. Az épület jobboldalában működő iskola kissé felújítatlan állapotot mutat, nagy felületen potyog a vakolat. Egészen jobboldalt, az udvaron egy "konténerváros" látható (talán így növelték az osztálytermek számát?), ami nagyon nem illik egy műemlék mellé. A templom szomszédságában álló bal szárny viszont kifejezetten lepusztult.Az udvaron sírkőfaragó műhely nyomai látszanak, de semmi mozgás: úgy tűnik, mintha nem működne. Az azonban biztosan látszik, hogy az elmúlt néhány évtizedben semmit nem javítottak az állapotán. 1956-tól iskolaként használják az Igazgatónő elmondása szerint. Ennek megfelelően elég szépen átépítgették, de legalább kifűtik és megóvják az épületet. Most is dolgoznak az épületben, például a villanyszerelők, hogy karbantartsák. Mind az első mind a hátsó homlokzaton komoly vakolat leválások tapasztalhatók, a tetőzet azonban rendben van. A kastély bal oldali szárnya erősen romlik. Egykori dísztermében ma tornaterem van. A kutatások szerint Promberger Keresztély barokk kori kastélyának helyén épült. Az új tulajdonos Sándor Antal báró fia, gróf Sándor Vince építtette föl a kastélyt mai formájában 1823-ban. Fia, Sándor Móricz házassága nyomán került a kastély a Metternich család birtokába. Feltehetően a kastély Hild József egy korai műve. Földszintes, a falu főútvonalán északra néző cour d'honneur-jének szárnyai az utca vonalára könyökölnek, középrésze klasszicista, a szárnyépületek empire kialakításúak. A díszudvar szélén íves nyílású kocsiáthajtók kapcsolják a melléképületeket a gazdagon tagozott központi épületrészhez, ami előtt négyoszlopos oromzat áll. Ma egyik részében iskola, a másikban mezőgazdasági üzem működik.Kizárólagos önkormányzati tulajdonban a Sándor?Metternich-kastély (Megjelenés:2009. augusztus 03 - 14:55) Az elmúlt két évtizedben a biatorbágyi önkormányzat mintegy százmillió forintot fordított a Sándor-Metternich-kastély tulajdoni viszonyainak rendezésére. Az utolsó, még részben magánkézben lévő 110 helyrajzi számú ingatlan tulajdonba vételéről a biatorbágyi képviselők legutóbbi, júliusi ülésükön döntöttek. Azzal, hogy a képviselő-testület elfogadta a javaslatot, végre lezárult az évtizedek óta tartó tulajdonrendezési vita.A kép hátterében az iskola, előterében az egykori tsz-tulajdon és a felújított, egyházi tulajdonban lévő templom. Az első kézzel fogható előnye a folyamat lezárásának, hogy ősszel az önkormányzat jóval nagyobb eséllyel indulhat a településközpontok rehabilitációjára kiírandó pályázati támogatásért.A kastélyt már a XIX. században is többször felparcellázták, átépítették. A számos helyrajzi szám a XX. század második felében átszámozással alakult ki. A kialakult nehezen átlátható korábbi viszonyokat jól mutatja az a történet, hogy a területen található római katolikus templom ugyan műemléki védelem alatt állt, a bejegyzés azonban hiányzott a műemléki nyilvántartásban. Az ötvenes évek óta eltelt időszakban egyébként a kastély történetét a helyrajzi számok rossz adminisztratív bejegyzése jellemezte, továbbá az a tény, hogy a műemléki védelmet csak helyenként vagy egyáltalán nem jegyezték be a tulajdoni lapokra.A hatvanas években még nem jegyezték be az állam tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásba. A kastély a szocializmus évtizedeiben is sokáig Sándor-Metternich Klementina tulajdonaként szerepelt a földhivatali nyilvántartásban. Az épületben közvetlenül a háború után termelőszövetkezet működött és az új funkciónak megfelelően alakították át az egyes helyiségeket. A nyolcvanas években ugyan megkezdődött a kastély műemléki vizsgálata, az ingatlannyilvántartások alapján azonban már nem lehetett tisztázni a tulajdonjogot. Nyilván ez a tény is azt készítette elő, hogy végül az épületegyüttes kikerült az országos jelentőségű műemlékek kategóriájából. Az önkormányzat ekkor igényelte meg a korábbi állami tulajdont, a termelőszövetkezettől pedig 80 millió forintért vásárolta meg a téesz ingatlanokat.Az utak már megújultak, a következő cél a Szentháromság téri ingatlanok felújítása. Az egyik szárnyban az 1956/57-es tanévtől működik az általános iskola, amelyen azóta többszöri felújítást végeztek. A kastély építészettörténeti kutatásáról szóló tanulmány vizsgálatai szerint az üresen álló és korábbi szövetkezeti épületrészek műszaki állapota rendkívül leromlott. A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke 2008-ban készített átfogó elemzést a Sándor-Metternich kastélyról. (A teljes tanulmány elolvasható a honlap Építészeti értékek menüjében a Sándor-Metternic-kastélyról szóló oldalon.) A tudományos dokumentáció az épületegyüttes felmérésén kívül a jövőbeni hasznosíthatóságra is javaslatot tesz: az elkülönülő épületszárnyak lehetővé teszik a lakó- szállodai, teázó-kávézó, éttermi, előadótermi és koncert-rendezvénytermi hasznosítást. És bár az épületegyüttes teljes felújításáig még hosszú időnek kell eltelnie, rendezett tulajdoni viszonyok nélkül a komolyabb tervezés elképzelhetetlen. Ez a feltétel a legutóbbi testületi döntéssel valósult meg, hiszen a Sándor-Metternich-kastély épületegyüttese - a katolikus templom kivételével, mely egyházi tulajdon - hosszú évtizedek után kizárólagosan a biatorbágyi önkormányzat tulajdonába került. Forrás: muemlekem.hu


Saját tapasztalataink

2013 tavaszán jártunk itt. Az épület egyik részében iskola működik, a másik része eléggé elhanyagolt, nem látogatható.


Megtekintések száma: 4311