Benyovszky-kastély - Görcsöny - KASTELYOK.COM

Benyovszky-kastély

Kb. 1761-ben Orehovicai Mihalovits József nemes úr lett Görcsöny és a környező birtok ura, aki a Jezsuita rendházból kastélyt alakított ki a maga és családja igényeinek megfelelően. Mihalovich József fiai javára lemondott birtokairól és ragjairól. A gyermekek kicsapongó életmódja, kártyaszenvedélye eladósodáshoz vezetett. A család tönkrement, az utódok a birtokot eladni kényszerültek, ekkor kerültek Görcsönybe az urbanói és benyói Benyovszkyak. A birtokot Benyovszky Móric egyik oldalági leszármazottja Benyovszky Lajos közel 300 ezer koronáért vásárolta meg 1860. november negyedikén. Benyovszkyné Ocskay Erzsébet, aki világlátott asszony hírében állott, állítólag személyes tapasztalatai alapján a bécsi Burg császári rezidenciájának mintájára rendezte be, illetve alakítatta át a kastélyt, amely a Monarcia szokásos őszi: 1901. szeptemberi hadgyakorlat idején I. Ferenc József és fia, a trónörökös, Ferenc Ferdinánd görcsönyi szálláshelyéül szolgált. A fogadótermet kék színüre festették, a nagyterem bútorzatát egyenesen Bécsből küldették ide - állítólag Mária Terézia egykori berendezéseinek részeit képezték. A megérkezett garnitúrákat újrakárpitozták, átaranyozták. a falakra a család ősi fészkéből, Pozsonyból és Nagylégből hozatott olajfestmények kerültek. a világítást százgyertyás csillárral ill. acetilénnel oldották meg. Ferenc József szobájának berendezése egyébként rendkívül egyszerű volt. Benyovszky Lajos 1907-ben bekövetkezett halála után az örökség Rudolfra szállt, aki itteni területeit többnyire bérbe adta, és inkább csak édesanyja meglátogatására utazott nagylégi birtokáról olykor Görcsönybe, a kastély mását viszont megépítette Nagylégen (Csallóköz, ma Szlovákiához tartozik). A szerb megszállók a kastély számtalan értékét elhurcolták, vagy elpusztították. A Baranyai-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság bukása után Rudolf testvére Benyovszky Móricz átvette a görcsönyi uradalom keselését, felügyelőt és számvevőt állítva élére, megszilárdítva gazdaságát. A húszas évek második felében visszaállt a bérleti rendszer. A följegyzések szerint minden bérlő (Lengyel József, Göbel Péter etc.) tönkrement. Egyedül egy amúgy is egészen kivételes ember: Schwarcz Mór tudott megbízhatóan gazdálkodni. Forrás: Görcsönyi kastély


Saját tapasztalataink

Jelenleg több, mint 100 ember részére idős emberek nyugdíjas otthonaként üzemel. A parkba be lehet menni a tó körül lehet sétálgatni, ezt az egész gyönyörűséget meg lehet csodálni, az épületbe hivatalosan nem lehet bemenni. Ilyen stílusú kastélyt ma Magyarországon nem lehet látni, csodaszép.


Megtekintések száma: 15913