Nemes-kastély - Kendere-Bánhalma - KASTELYOK.COM

Nemes-kastély

A bánhalmai kastély magját hídvégi és oltszemi gróf Nemes János építtette 1900 körül. A kápolna vasrácsán az 1901-es évszám és az NJ monogram napjainkban is látható. A századfordulón emelt épület egyszerű kialakítású, historizáló stílusjegyekkel épült. Gazdag, neobarokk architektúráját a pár évvel később végrehajtott átalakítás során nyerte el. A kúria özvegy Nemes Jánosné körösszeghi és adorjáni Csáky Natália grófnő 1940-ben bekövetkezett halála után, lánya Anna és férje, báró Piret de Bihain István huszárfőhadnagy tulajdonába került. Az államosítást követően az épületben kultúrházat és mozit alakítottak ki, valamint a Bánhalmi Állami Gazdaság irodái kaptak helyet benne. Általános iskola és egy jegyzői kirendeltség is működött a kúria falai között. Később az egész épület a Közép-tiszai Állami Gazdaság kezelésébe került. 1994-től a Közép-tiszai Mezőgazdasági Zrt. tulajdonát képezi az egykori rezidencia. A szabadon álló, földszintes épület összetett alaprajzú. A kastélyt manzárdtető fedi. Homlokzatait gazdag historizáló architektúra borítja. Az épület sarkait sávozott lizénák díszítik. A kastély oromzatát díszítő családi címert a 2. világháború után leverték, amely azonban még sem pusztult el. 2002-ben átszállították a tomajmonostori Nemes-kastélyhoz. Főhomlokzata 5+1+A+(1+1+1+1+1)+3+1 nyílásritmusú. Középen enyhe rizalit lép ki a fal síkjából. Volutás és füzérdíszes fejezetű pilaszterekkel tagolt ablakai felett egyenes szemöldökpárkányok húzódnak. A rizalitot törtívű neobarokk oromzat zárja le, amelynek sarkait copf kővázák díszítik. Az oldalrizalitokon nyíló ablakokat szintén volutás és füzérdíszes fejezetű pilaszterek tagolják. Az oldalrizalitok felett szintén copf stílusú vázakkal díszített neobarokk oromzatokat alakítottak ki. A bal oldali oldalhomlokzat (1+1)+1+A+4+A nyílásritmusú. A bal szélén a szárnyat lezáró egyemeletes pavilon áll. Ennek jobb szélén megmaradt egy szőlőleveles vasdísz. Az oldalhomlokzat jobb szélén rizalit lép ki a fal síkjából, amelyen falsíkba simuló tornác húzódik. A tornácot a széleken egy-egy pillér, középen két oszlop tarja. A rizalit felett törtívű oromzat látható kővázákkal. A jobb oldali oldalhomlokzat hét tengelyes. A jobb szélén emelkedő pavilon emeletén két ablak nyílik. A hátsó homlokzaton és a jobb oldali szárny belső oldalán díszes öntöttvas oszlopok által tartott tornác található hat, illetve három oszloppal. A hátsó homlokzat 2+A+1+A+3 tengelyű. A főszárny egykor kéttraktusos elrendezésű volt. A helyiségek egymásból nyíltak. A bal oldali szárny végén lévő pavilonban egykor kápolna volt. Eredetileg télikert is volt az épületben.
Forrás: vfmk.huSaját tapasztalataink

2019 májusában jártunk itt. A kastély a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. területén található és tulajdonában is van, nem látogatható. 2017-ben teljes felújításon esett át, gyönyörű, ez képeinken is látható.
Ha minden igaz, akkor nemsokára egy csodaszép kastélyszálló fog benne megnyílni, amelynek a honlapja már el is készült.Megtekintések száma: 6144