Glaser-kastély - Örményes - KASTELYOK.COM

Glaser-kastély - Örményes - KASTELYOK.COM

Glaser-kastély

A Glaser család 1911 és 1925 között vásárolhatta meg az Ehrlich famíliától a kúriát és az uradalmat, ugyanis 1925-ben már Glaser Lajost említették az 1052 katasztrális holdas birtok tulajdonosaként. A kúria utolsó tulajdonosa Glaser Vilmos volt, 1935-ben ő bérelte muraszombathi, széchyszigeti és szapári gróf Szapáry (IV.) Józseförököseinek törökszentmiklósi birtokát is. Szabadon álló, földszintes, hosszan elnyúló, téglalap alaprajzú épület. Ablakai félköríves záródásúak, keretelésüket stilizált zárókövek díszítik, könyöklőpárkányaik alatt vakolattükrök húzódnak. A kúria sarkait armírozás díszíti. Főhomlokzata 2+(A+2+A+A)+1+1+1+(4+A)+V+1 osztású, középen és a széleken rizalitok lépnek ki enyhén a fal síkjából. A középrizalit ablakait sávozott lizénák tagolják, felettük mély faltükrök láthatók. (A középső nyílás egykor félköríves záródású ajtó volt, amelyet mára ablakká alakítottak.) Az oldalrizalitok ablakait sugárirányú sávozással ellátott keretelés díszíti. A közép- és az oldalrizalitok között 4 toszkán oszlopon nyugvó, 5 félköríves árkáddal ellátott, falsíkba simuló tornácok húzódnak, amelyek keresztboltozatos szakaszokból állnak. Hátsó homlokzata V+V+4+(2+A+2)+4+2 nyílásritmusú, középen és a széleken rizalitok lépnek ki enyhén a fal síkjából, az oldalrizalitok ablakait sugárirányú sávozással ellátott keretelés díszíti. A bal oldali oldalhomlokzat átalakított, a jobb oldali V+1+V+V osztású, a hagyomány szerint ezek előtt az oldalhomlokzatok előtt egykor teraszok húzódtak. Belseje teljesen átalakított, már csak néhány eredeti nyílászáró látható az épületben. A kúria alatt pince húzódik, amelynek kisméretű, téglalap alakú ablakai a magas lábazatban nyílnak. Az államosítás után az általános iskolát és a tanácsházát helyezték el az épületben, majd 1949-ben itt alakult meg az Új Élet tszcs is, amelynek kezdetben a kúriában volt a központja, majd a Keppich-kúriába költözött át. 1951-ben az iskola egy része kiköltözött az épületből


Saját tapasztalataink

1953-ban művelődési házat is kialakítottak a kúriában, ahol 1954-től filmvetítéseket is tartottak. Napjainkban az önkormányzati tulajdonban álló épületben varroda, öregek napközi otthona, klubkönyvtár, valamint családsegítő és gyermekjóléti központ található. A park egy része ma is látható, a majorsági épületeket viszont lebontották, csak a kertészlak maradt meg, amely napjainkban lakóházként szolgál. Forrás: Erlich-Glaser-kastély