Hodossy-kastély - Ártánd - KASTELYOK.COM

Hodossy-kastély

A klasszicista stílusú kastélyt a XIX. század elején építtette Hodossy Sámuel. A jelenlegi épület az egykori kúriának a bal szárnya, többi részét lebontották. Ablakai egyenes záródásúak. A szárny bal rizalitja erősen kilép a fal síkjából, fala sávozott, sarkait armírozás díszíti, tetején kőbábos attika áll. A tengelyében álló ablakát felül zárókő díszíti. Az egykori rizalitok közötti oromzaton öt szalagkeretes ablakot találunk, melyek kosáríves árkádok között nyugszanak. Az árkádokat toszkán pilaszterek tagolják. Az egykori épület középtengelyében négy oszlopon nyugvó portikusz állt, melyet fenn kőbábos, posztamensekkel tagolt attika zárt. A kastély építtetőjének fiát, Hodossy Miklóst Kossuth Lajos 1848. november 20.-án az erdélyi hadsereg kormánybiztosának nevezte ki. Az épület 1849. augusztusában, a számunkra tragikus debreceni csata után főhadiszállás volt, ahol Rüdliger orosz tábornok tárgyalt a magyar hadsereg fegyverletételéről Pöltemberg Ernő magyar tábornokkal. Négy nappal később Görgey Artúr Világosnál feltétel nélkül tette le a fegyvert. A fegyverletétel után Hodossy egy ideig bujdosott, majd jelentkezett az osztrákoknál, és letöltötte börtönbüntetését. Szabadulása után visszatért a birtokra, ahol a kúria egyúttal gazdaságának központjává is vált. A kastélyt lánya, Klára örökölte, aki Platthy József felesége volt, így az ő kezükbe került az épület. Hodossy Klára 1899-es halála után fia, Platthy Miklós lett a kastély tulajdonosa, aki historizáló stílusban átépítette azt. Később helyőrségi laktanyaként használták, így a háború során jelentős károkat szenvedett. Lakhatatlanná vált a középső és jobb oldali szárnya, ezért ezeket elbontották. Így nyerte el mai, végleges formáját. A ma látható épület már csak az egykori épület bal szárnya, melyben a II. Világháború vége óta óvoda működik. A kastély oldalhomlokzatán a Bihar Vármegyei Múzeumi Emlékbizottság 1929-ben a 80. évforduló alkalmával emléktáblát helyezett el, melyen feltüntették annak a nyolc ártándi katonának nevét, akik életüket áldozták a szabadságért vívott küzdelemben. Az ártándi Hodossy-kastély történetének legérdekesebb személye kétség kívül a kastélyépítő Hodossy Sámuel fia, Miklós volt. Az udvarias, de igen szigorú földbirtokos karrierje 1827-ben kezdett felfelé ívelni, amikor először al, később főjegyzővé választották. Ezután a vármegye országgyűlési követe lett, majd 1848-ban egészen a kormánybiztosi posztig vitte. Ez utóbbit ráadásul el sem akarta vállalni, mivel a bukott kormány emberének gondolta magát. Végül jobb belátásra bírta a határozat: ha nem vállalja a posztot, akkor viselje a börtön következményeit! Így lett Hodossy Miklósból kormánybiztos. Már évszázadokkal korábban is úgy gondolták, hogy egy jó kapcsolat mindent elintéz. Ebben hitt az egykori vármegyei főnöke is, aki megtagadta lovainak befogását honvédségi szállítás céljára. Tette ezt egészen addig, amíg meg nem érkezett az üzenet: 12 órája van a lovak kiállítására, különben felkötik az első fára. Persze ezek után nem volt gond a szállítással. Forrás: Hodossy-kastély


Saját tapasztalataink

2015 júniusában jártunk itt. Az épület aránylag jó állapotban van, óvoda működik benne, nem látogatható.


Megtekintések száma: 4606