Ivánkay-kastély - Ráckeresztúr - KASTELYOK.COM

Ivánkay-kastély

Ráckeresztúr falu 1735-ben került a Szüts família tulajdonába, ekkor vásárolta meg a Szüts Péter és Pál 10 000 forintért. A Zala vármegyei eredetű család 1660-ban I. Lipóttól kapta nemesi címét, Keresztúron kívül Velencén és Kápolnásnyéken voltak birtokaik. A család legismertebb tagja az a Szüts Lajos volt, akit 1810-ben már Keresztúr földesuraként említettek. Az ő nevéhez köthető a klasszicista stílusú kastély felépítése is, mely az 1820-as években készülhetett. Ekkor alakult ki a major többi része is: a segédtiszti lakások, az iskola, a cselédlakások, a bolt valamint az egyéb kiszolgáló helyiségek. A kastélyt később a D. Halász család, és s Cséry családok örökölték, majd 1896-ban már Freund Adolf petróleumgyáros birtokaként említették a majorságot, melyhez 1305 hold katasztrális hold tartozott. A Freund család alakította ki a kastélyparkot, melyhez üvegház, kertészet, és gyümölcsös is tartozott. Később az egyik fele Ivánkay Ernő katonatiszt vásárolta meg, és az ő tulajdonába került licit útján a kastély is. (A család 1894-ben kapott magyar nemességet) A II. vh után a rá nehezedő politikai nyomásnak engedve Ivánkay felajánlotta birtokát az államnak. 1946-ban a kastély lebontására tettek egy javaslatot, de az elöljáróság azt kérte, hogy a kastélyt kulturház céljára vehessék igénybe, így a pusztulás elkerülte, azonban még 1948-ban is romépületként említették. Végül a Sertéstenyésztő Nemzeti Vállalat vette birtokba az épületet, és az 1950-es években megtörtént a felújítása. Napjainkban a Polgármesteri Hivatal működik falai között, parkja már csak nyomokban van meg.
Szabadon álló, magasföldszintes téglalap alapjrajzú épület. Főhomlokzatának nyílásritmusa 2+3+2, középen erősen előreugró kocsifelhajtó húzódik, melyet a széleken 2 pillér, középen 2 oszlop tart. Felette háromszög-oromzat látható. Hátsó homlokzata emeletes, 2+3+2 osztású, enyhén kilépő rizalitjának emeleti ablakai – a főhomlokzatéhoz hasonlóan – félköríves záródásúak. Oldalhomlokzatai egyaránt kéttengelyesek. Az eredeti ablakrácsok néhány helyen megmaradtak. Az épület belsejében a dísztermet egykor falképek borították, melyet 1945-ben még láttak a szemtanúk. Érdekes a kastély egykori fűtési rendszere: 4 helyiség sarokkályháinak volt egy közös kéménye. Forrás: Kastélyok Dunaújváros kistérségébenSaját tapasztalataink

2014 szeptemberében jártunk erre. A kastély lakatlannak, használaton kívülinek tűnik. Állítólag nemrégen még egy termelőszövetkezet központjaként működött, manapság le van zárva, őrzik. Mellette a falu focipályája található, a kastély közvetlen környéke ennek parkolójaként funkcionál. Nem látogatható.


Megtekintések száma: 4817