Farkas-kúria - Mezőfalva - KASTELYOK.COM

Farkas-kúria

Az alsótakácsi Farkas család házasság révén szerzett birtokot Alsósismándon, mivel Farkas Gyula az itt régóta birtokos Huszár család egyik nőtagját vette feleségül. Farkas Gyulát 1889-ben már sismándi földbirtokosként említették (ugyanakkor egy Farkas János nevű haszonbérlőt is említettek 1865-ben, aki jeszeniczei Jankovich Gyula felsősismándi birtokán gazdálkodhatott.) Az alsótakácsi Farkas család 1616-ban kapott címeres nemeslevelet. A birtokszomszéd Felsőerőri Nagy családhoz hasonlóan - a két kúria kb. 200 méterre van egymástól, a birtokhatár a mai műút helyén húzódott - a Farkasok is kivették részüket a vármegye politikai életéből. Különösen igaz ez dr. Farkas Elemér honvédelmi miniszteri titkárra, (Farkas Gyula fiára), akit 1931-ben és 1935-ben is megválasztottak a hercegfalvi kerület országgyűlési képviselőjének az Egységes Párt programjával. A kúria építését az 1890-es évekre tehetjük, eklektikus stílusban emelték, melyben főleg a neobarokk és a neoreneszánsz elemek a meghatározóak. Az összeírás szerint 1920-ban a Farkas-uradalom központjának épületállománya 1 kúriából, 4 cselédházból és 4 istállóból állít. A 813 katasztrális holdas uradalom a szarvasmarhatartásra volt berendezkedve, évente 130 000 liter tejet szállítottak Budapestre. Az államosításkor, 1945-ben Farkas Elemérnek 200 katasztrális hold földet, Farkas Györgynek pedig 100 hold földet meghagytak, majd 1949 táján ezt is elvették tőlük. A Nagysismándi Állami Gazdaság a kúriába konyhát és napközi otthont telepített, mely egészen 1995-ig működött. Ekkor az a terv merült fel, hogy a jogutód Mezőfalvai Rt. reprezentációs célokra felújítja a kastélyt. Ez a szándék azonban nem valósult meg, azért napjainkban üresen áll, egyre jobban leromlik az utoljára az 1970-es években felújított épület.
Szabadon álló, földszintes, U-alaprajzú épület. Főhomlokzata 1+3+3+3+1 tengelyes, a sarkokon és középen rizalitok húzódnak, melyeket manzárdtető fed. Az ablakok szemöldökpárkányai váltakozva háromszögűek és egyenesek. A falak gazdag vakolatdíszt kaptak: az oldalrizalitok sarkai kváderes díszítésűek, a középrizalit pedig sávozott. Az oldalrizalitok ablakait toszkán pilaszterek keretelik. A jobboldali homlokzat 3+1+A+2+1 osztású, a hátsó homlokzat és a baloldali nem sokat őriz eredeti formáiból az átépítések miatt.
Forrás: Kastélyok Dunaújváros kistérségébenSaját tapasztalataink

A megadott koordinátákon ne keresse senki az épületet, ezt 2002-ben lebontották!! Sajnos nyoma sincs már :(


Megtekintések száma: 5713