Nemes-kastély - Tass-Szenttamáspuszta - KASTELYOK.COM

Nemes-kastély

A Tasstól észak-keletre elterülő Szenttamáspusztán a hídvégi gróf Nemes család építetett kastélyt. A Nemesek Erdélyben éltek hosszú ideig, az első ismert adat a famíliáról 1182-ből származik. A grófi címet 1755. február 18-án Nemes Ádám, János és László kapta meg, 1755. augusztus 26-án pedig Ferenc, Gábor és József. (A családnak van egy másik előneve is, az oltszemi, azt azonban ritkán használták.

A szenttamási kastély felépítése valószínűleg Nemes Nándor császári és királyi ezredes, országgyűlési képviselő nevéhez fűződik, az építkezés az 1860-as évekre tehető. Nándor gróf ebben a kastélyban halt meg 1894-ben, ezután unokaöccse, Nemes János cs. és kir. főhadnagy kezére került a 4200 holdas uradalom, mely egészen 1945-ig az ő tulajdonát képezte.

Az államosítás után gazdaképző és traktorosiskola működött a kastélyban, majd növényvédő állomást helyeztek el itt. Eredeti homlokzati díszítése 1963-ban még megvolt, 1970-re viszont már jelentősen megfogyatkozott. Jelenleg időskorúak szociális otthona működik az épületben.

Szabadon álló, emeletes, összetett alaprajzú, romantikus stílusú épület. Főhomlokzata 2+3+3 osztású, három részre választható. A jobboldali, kétemeletes részen háromtengelyes tömb lép elő a fal síkjából, előtte kocsialáhajtó áll, melyet elöl kettős csúcsív, oldalt pedig szemöldök-gyámos körszeletív tart. Hajdan az első és második emeletet is erkély díszítette – ma már csak az első emeleti látható –, az oromzatot két sarkán fiatoronnyal ellátott pártázat zárja le. A középső rész egyszerű kiképzésű, a baloldali rész lépcsős oromzatú, vakíves párkányok díszítik.

A hátsó homlokzat öttengelyes, az épülethez jobbról földszintes gazdasági szárny csatlakozik. Az épület parkjában, a kastélytól mintegy 200 méterre kis tó terült el, a közepén álló szigeten egykor neogótikus stílusú kápolna állt, melyet az 1880-as években emeltek. Ezt a kápolnát az 1960-as évektől kezdve fokozatosan lebontották, a tónak is csak a medre van már meg.

Forrás: Tassi Helytörténeti EgyesületSaját tapasztalataink

2018 júliusában jártunk itt. A kastélyban idősek otthona működik, a parkba beengednek sétálni egyet, de az épületbe nem szabad bemenni. Az átépítéseknek köszönhetően már úgysem találni semmilyen kastélyos jelleget, díszítést.
Habár a terület földrajzilag Tass-hoz tartozik, az intézményt közigazgatásilag Kunszentmiklóshoz csatolták. Az otthon működéséről, szolgáltatásairól valamint elérhetőségéről saját honlapjukról tájékozódhat.Megtekintések száma: 4385