Madarassy–Soltész kúria - Tass - KASTELYOK.COM

Madarassy–Soltész kúria

A Gömör vármegyéből származó mezőmadarasi Madarassy család 1578. április 12-én kapott címeres nemeslevelet, eredeti neve Magyar volt. A XVIII. században két ágra szakadt a família, az egyik ág Szatmár vármegyében telepedett le, a másik pedig a Pest vármegyei Tasson. Ide valószínűleg Madarassy István Gömör vármegyei alispán felesége révén kerültek, az egerfarmosi Kandó családnak ugyanis már korábban voltak itt birtokai. A Madarassyak 1800 körül építették fel kúriájukat Tasson.

Egy képeslap tanúsága szerint 1915-ben már a Soltész család tulajdonát képezte az épület. Később a Dömsöd-pataji Dunavédgát Társulat vásárolta meg a kúriát főmérnöki lakásnak. (1929-ben már biztosan ezt a célt szolgálta.) 1945 után rövid ideig a községi általános iskolát helyezték el falai között, jelenleg pedagóguslakások vannak a három részre osztott kúriában.

Az épület stílusa későbarokk vonásokat mutat, a vidéki kúriaépítészet egyik érdekes emléke. Szabadon álló, magasföldszintes, alápincézett, téglalap alaprajzú kúria. Főhomlokzatának közepén előreugró, négyzetes alapú, sisakos tornyocska áll, melyhez lépcső vezet fel. A pince vasalt ajtaja a lenti részen nyílik. A kúria hátsó homlokzatán 1+2+1 osztásban apró ablakok húzódnak. A falsíkból előlépő rizalitot manzárdtető fedi. Az épülethez L-lakban csatlakozó gazdasági szárny tornáca már a klasszicizmus korában épült.

Forrás: Tassi Helytörténeti EgyesületSaját tapasztalataink

2018 júliusában készítettük képeinket. Az épület magántulajdonban van, nem látogatható.


Megtekintések száma: 3325