Hochburg-Lamberg-kastély - Bodajk - KASTELYOK.COM

Hochburg-Lamberg-kastély

Bodajk a 16. századtól a Csókakői-uradalom része és 1671-ig a Nádasdy család tulajdona volt, majd kamarai igazgatás alá került. I. Lipót 1691-ben kelt adományában a felszabadító háborúkban meggazdagodott Johann Haas Hochburg királyi tanácsosnak, hadi élelmezési főbiztosnak adományozta 60 ezer Ft-ért. A fiúág kihalása után a birtokot 1752-ben a leány ági leszármazottak osztották fel egymás között. Bodajk Anna Maria Hochburgnak jutott, akinek férje Berényi György (1699–1739) volt. Bodajkot négy generáción keresztül örökölték leányági leszármazottak, csökkenő birtokhányadokkal. Berényi három lánya közül az 1763-as osztozkodás során Berényi Anna Mária (1738–1771) kapta Bodajkot, akinek Zichy János (1738–1778) volt a férje. Két lányuk közül először Anna birtokába került, de ő utódok nélkül halt meg, így Zichy Jozefáé (1771 előtt–1841) lett az egész örökség, az ő férje Bethlen József (1757-1815) kincstartó volt.

Bethlenné Zichy Jozefa 1837-ben az egész birtokot 12 ezer ezüstért bérbe adta lánya, Bethlen Jozefa (1784–1869) férjének, Miske Józsefnek (1774–1855), aki Erdély kormányzója és birodalmi miniszter volt, és intenzív gazdálkodásba kezdtek. A korábbi uradalmi rezidencia - ami nem a kastély helyén állt - nem biztosított megfelelő lakhatást a családnak, ezért az 1837–1839 közötti években építtették meg a jelenlegi kastélyt. Tervezőjéről, kivitelezőjéről eddig hiteles adat nem került elő. Zádor Anna a magyar klasszicista építészetről írt könyvében, stíluskritikai alapon, Hild Józsefet nevezi meg mesterként.
Az építtetők fia, báró Miske Imre (1820-1884) halálát követően utódai 1893-ban, a mintegy 4400 holdat kitevő birtokot és kastélyt eladták Megyeri Krausz Lajosnak (1843-1905), tőle Grünfeld Jakab (1866-1916) vette meg 1904-ben 1 millió 270 ezer koronáért, melyen családja 1942-ig gazdálkodott, amikor mint zsidó birtokot kisajátították és az Országos Földhitelintézet kezelésébe adták.

A második világháborúban megrongálódott épületet a lakosság teljesen kifosztotta, csak a falai álltak. Hosszas előkészületek után 1962-ben új tetőzet készült, majd 1964–1965-ben az Országos Műemléki Felügyelőség tervezésében és kivitelezésében turista szállóvá alakították. Az 1990-es évek elejéig működött turista szállóként.

2007-ben az önkormányzat eladta, de a befektető a gazdasági válság miatt nem tudta felújítani. 2015 végére a turai kastélyt is birtokló TRA Kft. tulajdonába került 29 millió forintért. A TRA Kft. tulajdonosa Tiborcz István cége, a BDPST Zrt. A kastély 2016 júniusában átkerült a BDPST Zrt. tulajdonában álló BDJK Real Estate Kft.-be. A BDJK Kft.-t nem sokkal később megvette az Excidit Befektetési Kft., amely több szálon kötődik Tiborcz István korábbi üzlettársához, a győri milliárdos Paár Attilához. A kastély felújítása mintegy 3,5 milliárd Ft-ba került, amelyből 1,4 milliárd Ft állami támogatás.

2021-ben a felújítás befejeződött, a kastély újjászületett. Az épület nemcsak visszanyerte régi fényét, de végre méltó funkciót kapott: Európa egyik legkorszerűbb, interaktív vadászati és természetismereti kiállítását hozták létre a kifejezetten erre a célra átalakított belső terekben. A kastélyhoz tartozó tízholdas park is megújult, a látogatók pihenését, felüdülését, játszótereivel a gyerekek szórakozását szolgálja.
Forrás: WikipediaSaját tapasztalataink

A kastélyt 2021-ben felújították és egy vadászati kiállítást találunk benne. A nyitva tartással és egyebekkel kapcsolatos információk a kastély saját honlapján találhatóak.
A fényképalbum második részében található régebbi képeket még 2013-ban készítettük. Akkoriban a kastély le volt zárva, őrizték. Állapota egyébként siralmas volt, ahogy képeinken is látszik: ázott, rohadt, penészes belül minden. Öröm, hogy megmenekült, hogy felújították!Megtekintések száma: 11472