Kurucz-kastély - Tolcsva - KASTELYOK.COM

Kurucz-kastély

A katolikus templom közelében szabadon álló, részben alápincézett, földszintes, közel négyzetes alaprajzú, cserépfedésű sátortetős épület, keleti oldalán timpanonnal lezárt portikusszal. A portikusz négyzetes talapzaton nyugvó oszlopai kör keresztmetszetűek, fejezetük korinthoszi jellegű. A lábazatot az oszloptörzstől, illetve a fejezeteket az épületen körbefutó, modern tagozatú főpárkánytól keskeny, tagozott párkányok választják el. A lapos háromszög alakú timpanon széleit vakolt sáv követi, a háromszögmezőben a Körtvélyessy család címere látható. A timpanon csúcsán akrotérionként félköríves elrendezésű levélköteg van elhelyezve. A portikusz mögötti homlokzat öttengelyes, a tengelyekben két-két álló téglalap alakú ablak (alattuk egy-egy fekvő téglalap formájú pinceablak), közöttük pedig egy félköríves záradékú ajtó áll. Az ablakok széleit pilaszter szerűen kiképzett függőleges vakolatsávok követik. Többszörösen tagolt fejezetükre profilozott, félköríves vakolatdísz támaszkodik. Az ajtó keretezés nélküli. Az épületen kőlap lábazat fut körbe. A déli homlokzat négytengelyes. A tengelyekben a nyugati oldal ablakainak megfelelő formájú ablakok állnak, a nyugatról számított második kivételével, ahol álló téglalap formájú modern ajtó áll, azonban mivel ezt egy ablak helyén alakították ki, keretezése megegyezik azokéval. Az ablakok közül csak a nyugati alatt van pinceablak. A nyugati homlokzat a pinceablakok kivételével mindenben megegyezik a keleti oldallal, azonban itt a bejárat előtt modern előépítmény és terasz áll. A háromtengelyes északi homlokzat két szélső tengelyében egy-egy kettős ablak, a középsőben egy szimpla ablak áll, ezek keretezése azonos a többi ablakéval. Forrás: Műemlékem


Saját tapasztalataink

2014 augusztusában jártunk itt. Az épület gyönyörű, egy borászattal foglalkozó cég tulajdonában áll, nem látogatható.


Megtekintések száma: 4008