Pallavicini-kastély - Szemere - KASTELYOK.COM

Pallavicini-kastély

A község középpontjában, park közepén áll a különleges középrizalittal bíró Szemere-Pallavicini kastély. Építéséről Szemere Pál írt 1631-ben számadás könyvében:'..építettem az szemerei kőházamat'. Az alsó szint boltozatai, valamint a kerti 'grottába' beépített kőből faragott családi címer is valószínűsíti az építés idejét. A domboldalon álló udvarház, a kor viszonyainak megfelelően, védhető lehetett. Borovszky vármegyei monográfiájában érdekes történetet fűz az épülethez, illetve az építtetőhöz. E szerint Szemere Pált rablókkal megölette felesége Putnoky Klára. A híresen szép asszonyt a per során Wesselényi Ferenc nádor a vád alól felmentette. Ismerve a nádor 'gáláns' természetét, korabeli vélemények a felmentést indokolatlannak tartották. A kastély jelenlegi külsejét őrgróf Pallavicini Alfrédnak (1811-1890) köszönheti, aki az 1850-es években megvásárolta a hozzá tartozó birtokkal együtt. A 19. század végén megjelent Borovszky-féle monográfia már a jelenlegi állapotnak megfelelő fotográfiát közöl. A 'Palladio hatást' közvetítő középrizalit felmagasított homlokfalában másfél szint magas diadalív mögé került a felső szinti bejárati tornác. Ennek felső harmadába manzard szobát építettek, melynek homlokfalát, a diadalíven belül, két dór jellegű oszlop tartja. A kastély külső képe különleges, harmonikus arányokat mutat. Jelenleg iskolaként hasznosítják. A környező park védett, látogatható. A melléképületeken is láthatunk 'romantikus' kő díszeket. A kerti grotta 'gótikus kőfaragványai' állítólag műkőből készültek. Érdemes lenne tüzetesebb vizsgálat alá venni, lehet közöttük eredeti is.
Forrás: WikipédiaSaját tapasztalataink

2018 március végén jártunk itt. Az épületben a község óvodája működik.


Megtekintések száma: 4382