Pallavicini-kastély - Pusztaradvány - KASTELYOK.COM

Pallavicini-kastély

A település központi részén, ősfás park közepén szabadon, domboldalon áll. Főhomlokzatán emeletes, hátul földszintes, téglalap alaprajzú épület. A jobboldali oldalhomlokzatából trapéz alaprajzú, kisméretű bővítmény lép előre. Főhomlokzatának ritmusa 2+3+2, középen emelt szintű rizalit lép ki erőteljesen a fal síkjából. A középrész ablakai félköríves záródásúak, a sarkokon pilaszterek húzódnak, felette timpanon látható, melynek tükrét a Pallavicini-család címere díszíti. Földszinti rész osztása megegyezik az emeletivel. Hátsó homlokzata 2+4+2 tengelyes, középen előrelépő timpanonos rizalittal. A nyugodt klasszicizáló homlokzat osztó és főpárkánnyal is rendelkezik, a nyílásokon vakolt ablakkeretezés, a sarkokon kváderezés található. A tető héjalás a vidékre jellemző fémlemezborítás. A jelenleg társalgó-, biliárdteremként szolgáló helyiség érdekessége a nagyvasúti sínek közötti téglaboltozatos poroszsüveg födém. A kastély építésének pontos időpontja és körülményei hosszas kutatómunka után sem volt tisztázható, mivel a BAZ Megyei Levéltár az Abaúj megyére vonatkozó anyagot csak 1920-tól őrzi, a történeti Abaúj megye anyaga Kassán található. Forrás: Pallavicini-kastélySaját tapasztalataink

Itt még sajnos nem jártunk.


Megtekintések száma: 9190