Györgytarlói kastély - Györgytarló - KASTELYOK.COM

Györgytarlói kastély

Kastély, klasszicista, 19. sz.; későbbi átépítéssel. Magtár, egyemeletes. Lakás, múzeum, szoc. otthon. Külterületen, szabadon álló, alápincézett, földszintes, U alaprajzú kastélyépület romjai. A rövid oldalszárnyak az észak-déli tengelyű főépület keleti oldalán állnak. A nyugati oldal előtt utólagos tornác. A nyeregtetős épület sík műpalával fedett, a tornác cseréppel. A szinte teljesen rombadőlt épület eredeti szerkezete alig kivehető. A nyugati homlokzat előtt húzódó tornác oszlopai téglából épültek, négyzetes alaprajzúak. A tornác mögötti homlokzat nyolctengelyes. Az északról számított hatodik és nyolcadik tengelyben ablak, a többiben ajtó áll. Az asztalos szerkezetek 20. századiak. A déli homlokzaton két, ugyanilyen ablak nyílik, de mivel a déli oldalszárny szinte teljesen ledőlt, lehet, hogy annak déli homlokzatán is volt még ablak. A déli oldalszárny keleti homlokzatának tengelyében egy újabb ablak nyomai fedezhetőek fel. Az épület keleti oldalán, a két oldalszárny között egykor portikusz állt, melyre észak és dél felől egy-egy lépcső vezetett fel. A portikusz téglából épült oszlopai kör alaprajzúak voltak. A portikusz mögötti fal teljesen leomlott, annak csak északi végén maradt meg egy félköríves záródású ablak. Az északi oldalszárny keleti falának tengelyében modern ablak nyílik. A három részes párkánnyal elválasztott, háromszög alakú oromfalban körablak látható. A déli homlokzaton egy modern ablak található. Forrás: Györgytarlói-kastély


Saját tapasztalataink

2017 május végén jártunk itt. Ebből az épület romból kastély már nem lesz. Egy kisebb gazdaság magánterületén áll az épület, de már nem sokáig, egy nagyobb szeles viharban könnyen összedőlhetnek a megmaradt falak. Minden födém már leszakadva, bemenni életveszélyes.


Megtekintések száma: 5300