Kiss-Hertelendy-kúria - Kötcse - KASTELYOK.COM

Kiss-Hertelendy-kúria

Kötcse határában talált régészeti leletek ókori, sőt újkőkori lakott hely létezését sejtetik. Az első írásos oklevelek II. Endre korában, 1229-ben említik Keccha inferior (Alsó-Kötcse) és Keccha superior (Felső-Kötcse) néven. 1725-től Hessen tartományból evangélikus német jobbágyokat telepítettek ide. A magyar és német családok generációi valójában együtt írják Kötcse újkori történetét. Somogy településeinek nagy részén a XVIII. században számos kisnemesi kúria épült. Különösen jellemző ez Kötcsére, ahol tizenkét kúriában laktak a kisnemesek. Ettől kezdve a falu életét a kis- és középnemes birtokosok, alispánok, ügyészek határozták meg, és a jobbára Németföldről áttelepült evangélikusok és a zsidó kereskedőcsaládok.Száz éve még 1800-an éltek itt, aztán a falut elkerülték a főközlekedési utak, zsáktelepülés lett. Hertelendy Miklós (1879-1962)Vitéz Vindornyalaki Hertelendi Hertelendy Miklós alezredes, 1879 május 31-én született a Vas megyei Magyargenes községben. 1906-ban a kötcsei járási székhelyen élő Nemeskéri Kiss Vilmos ügyvéd, földbirtokos leányával Irma Máriával házasságot kötött. Két gyermekük született Judit, és György. Szülei Hertelendy Gyula királyi tanácsos, föld birtokos - a szabadságharcos huszár ezredes fia, és a lengyel származású Szeliga Paula voltak. Új életet kezdett Kötcsén. Felesége birtokán gazdálkodott, és nem is akárhogy. Ismét tanulásba fogott. A Közgazdasági Egyetem mezőgazdasági fakultásán, majd a keszthelyi Helikonon képezte magát. A gazdaságot hamarosan mintaszerű mezőgazdasági nagyüzemmé fejlesztette. A kopár kötcsei Kiss kúriát rövid időn belül csodálatos válogatott növényzetű parkkal vette körül. A házat - melyet később Hertelendy kastélynak neveztek - bővítette, komfortosította. A csaknem egy évi internálás után már egészsége megromlott, hamarosan Kötcsét is kénytelen volt elhagyni és Balatonszárszón albérletben lakott ahol felesége agyvérzést kapott. Ez után még két évig Budapesten élt leányánál mozgásképtelen feleségét nagy szeretettel ápolva, majd felesége halála után néhány hónappal 83 évesen elhunyt. Forrás: kastelyok-utazas.hu


Saját tapasztalataink

Itt még sajnos nem jártunk.


Megtekintések száma: 4678